شرکت کنندگان محترم برای تکمیل فرآیند ثبت نام خود در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی و یا اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری لطفا پس ثبت نام در سایت، هزینه ثبت نام را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به آدرس http://ivsa.ir/fa/freeEpaymentConfirm.aspx یا به شماره کارت 5859837000659694 بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران و یا شماره حساب 126704089 بانک تجارت شعبه کاوه بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران واریز نموده و سپس فیش واریزی خود را به آدرس info.ivsa@gmail.com و یا از طریق وبسایت ارسال نمایید.

 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1398-02-01
5,000,000 ریال
پس از تاریخ 1398-02-01
6,000,000 ریال
2
تا تاریخ 1398-02-01
3,750,000 ریال
پس از تاریخ 1398-02-01
5,000,000 ریال
3
تا تاریخ 1398-02-01
2,500,000 ریال
پس از تاریخ 1398-02-01
3,250,000 ریال
4
تا تاریخ 1398-02-01
3,600,000 ریال
پس از تاریخ 1398-02-01
4,000,000 ریال
5
تا تاریخ 1398-02-01
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1398-02-01
2,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.