شرکت کنندگان محترم برای تکمیل فرآیند ثبت نام خود در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی و یا اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری لطفا پس ثبت نام در سایت، هزینه ثبت نام را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به آدرس http://ivsa.ir/fa/freeEpaymentConfirm.aspx یا به شماره کارت 5859837000659694 بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران و یا شماره حساب 126704089 بانک تجارت شعبه کاوه بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران واریز نموده و سپس فیش واریزی خود را به آدرس info.ivsa@gmail.com ارسال نمایید.

هزینه ثبت نام به شرح زیر است:

 

هزینه های ثبت نام در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی و همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری

 

ثبت نام معمولی

ثبت نام با تاخیر

ثبت نام در محل

از 97/8/1 تا 97/12/1

از 97/12/2 تا 98/2/1

از 98/2/2 تا زمان برگزاری

دامپزشکان

4.000.000 ریال

5.000.000 ریال

6.000.000 ریال

اعضای انجمن جراحی

3.000.000 ریال

3.750.000 ریال

5.000.000 ریال

دانشجویان دوره های تخصصی

2.000.000 ریال

2.500.000 ریال

3.250.000 ریال

اعضای شاخه دانشجویی

1.500.000 ریال

1.800.000 ریال

2.500.000 ریال

 

با پرداخت مبلغ ثبت نام از امکانات زیر بهره مند می شوید:

  •  امکان شرکت در تمامی سخنرانی های برگزار شده در همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی و همچنین همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری
  •   بسته هدایای همایش شامل کتابچه خلاصه مقالات (به شکل الکترونیک)
  •    نهار در روزهای برگزاری همایش
  •    پذیرایی در طول همایش
  •    بهره گیری از امتیاز بازآموزی بر اساس آنچه در وبسایت کنگره اعلام خواهد شد.
 
 
 

ثبت نام در همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری

 

ثبت نام معمولی

ثبت نام با تاخیر

ثبت نام در محل

از 97/8/1 تا 97/12/1

از 97/12/2 تا 98/2/1

از 98/2/2 تا زمان برگزاری

دامپزشکان

3.000.000 ریال

3.600.000 ریال

4.000.000 ریال

اعضای انجمن جراحی

1.500.000 ریال

1.800.000 ریال

2.500.000 ریال

 

همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 اردیبهشت 98 برگزار می گردد و در صورت ثبت نام مستقل در این همایش از مزایای زیر بهره مند می شوید:

  •  امکان شرکت در تمامی سخنرانی های برگزار شده در همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری
  •  بسته هدایای همایش شامل دسترسی به کتابچه خلاصه مقالات (به شکل الکترونیک)
  •  نهار در روز برگزاری همایش
  •  پذیرایی در طول همایش