شرکت کنندگان محترم برای تکمیل فرآیند ثبت نام خود در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی و یا اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری لطفا پس ثبت نام در سایت، هزینه ثبت نام را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به آدرس http://ivsa.ir/fa/freeEpaymentConfirm.aspx یا به شماره کارت 5859837000659694 بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران و یا شماره حساب 126704089 بانک تجارت شعبه کاوه بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران واریز نموده و سپس فیش واریزی خود را به آدرس info.ivsa@gmail.com ارسال نمایید. توجه نمایید که ثبت نام تنها پس از دریافت فیش واریزی توسط دبیرخانه و ارسال ایمیل تاییدیه، تکمیل می شود.

هزینه ثبت نام به شرح زیر است:

 

هزینه های ثبت نام در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی و همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری

 

ثبت نام معمولی

ثبت نام با تاخیر

ثبت نام در محل

از 97/8/1 تا 97/12/20

از 97/12/21 تا 98/2/1

از 98/2/2 تا زمان برگزاری

دامپزشکان

4.000.000 ریال

5.000.000 ریال

6.000.000 ریال

اعضای انجمن جراحی

3.000.000 ریال

3.750.000 ریال

5.000.000 ریال

دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی

2.000.000 ریال

2.500.000 ریال

3.250.000 ریال

اعضای شاخه دانشجویی

1.500.000 ریال

1.800.000 ریال

2.500.000 ریال

 

با پرداخت مبلغ ثبت نام از امکانات زیر بهره مند می شوید:

  •  امکان شرکت در تمامی سخنرانی های برگزار شده در همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی و همچنین همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری
  •   بسته هدایای همایش شامل کتابچه خلاصه مقالات (به شکل الکترونیک)
  •    نهار در روزهای برگزاری همایش
  •    پذیرایی در طول همایش
  •    بهره گیری از امتیاز بازآموزی (5 امتیاز به ازای هرروز و 5 امتیاز برای مقاله در صورت حضور با سقف دو مقاله)
 
 
 

ثبت نام در همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری

 

ثبت نام معمولی

ثبت نام با تاخیر

ثبت نام در محل

از 97/8/1 تا 97/12/20

از 97/12/21 تا 98/2/1

از 98/2/2 تا زمان برگزاری

دامپزشکان

3.000.000 ریال

3.600.000 ریال

4.000.000 ریال

اعضای انجمن جراحی

1.500.000 ریال

1.800.000 ریال

2.500.000 ریال

 

همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 اردیبهشت 98 برگزار می گردد و در صورت ثبت نام مستقل در این همایش از مزایای زیر بهره مند می شوید:

  •  امکان شرکت در تمامی سخنرانی های برگزار شده در همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری
  •  بسته هدایای همایش شامل دسترسی به کتابچه خلاصه مقالات (به شکل الکترونیک)
  •  نهار در روز برگزاری همایش
  •  پذیرایی در طول همایش