جهت دریافت جدول زمانبندی سخنرانی های همایش اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت جدول زمانبندی پوسترهای همایش اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت جدول زمانبندی پوسترهای همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری اینجا را کلیک کنید.