1. هتل دامون

شهرکرد- خیابان دوازده محرم شمالی- میدان بسیج

03832261985

(دارای تخفیف ویژه برای شرکت کنندگان در این همایش)


2. هتل پارسیان آزادی

شهرکرد- ابتدای بلوار فارابی
03833330020-1


3. هتل جهانگردی شهرکرد

شهرکرد - خیابان شریعتی - روبروی شهرداری - مهمانسرای جهانگردی شهرکرد
03832221077