قابل توجه دانشجویان محترم

امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه دانشگاه شهرکرد به تعداد محدود در بازه زمانی همایش مسیر شده است.

هزینه: 200.000 ریال بابت هر شب اقامت*

*این هزینه تخمینی است و احتمال تغییر آن تا تاریخ برگزاری همایش وجود دارد.


جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.