شرکت کنندگان محترم

جهت تکمیل فرآیند ثبت نام خود در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و یا اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری، پس از ثبت نام در سایت، هزینه ثبت نام خود را از طریق درگاه پرداخت آنلاین انجمن جراحی به آدرس http://ivsa.ir/fa/freeEpaymentConfirm.aspx یا شماره کارت 5859837000659694 بنام انجمن جراحی دامپزشکی ایران و یا شماره حساب 126704089 بانک تجارت شعبه کاوه، واریز نمایید، سپس فیش ارسالی خود را به آدرس info.ivsa@gmail.com ارسال نمایید.

هزینه های ثبت نام به شرح زیر می باشد.


دبیرخانه انجمن جراحی دامپزشکی ایران


هزینه های ثبت نام در چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی و همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری

 

ثبت نام معمولی

ثبت نام با تاخیر

ثبت نام در محل

از 97/8/1 تا 97/12/1

از 97/12/2 تا 98/2/1

از 98/2/2 تا زمان برگزاری

دامپزشکان

4.000.000 ریال

5.000.000 ریال

6.000.000 ریال

اعضای انجمن جراحی

3.000.000 ریال

3.750.000 ریال

5.000.000 ریال

دانشجویان دوره های تخصصی

2.000.000 ریال

2.500.000 ریال

3.250.000 ریال

اعضای شاخه دانشجویی

1.500.000 ریال

1.800.000 ریال

2.500.000 ریال

 

با پرداخت مبلغ ثبت نام از امکانات زیر بهره مند می شوید:

  •  امکان شرکت در تمامی سخنرانی های برگزار شده در همایش ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی و همچنین همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری
  •    بسته هدایای همایش شامل کتابچه خلاصه مقالات (به شکل الکترونیک)
  •    نهار در روزهای برگزاری همایش
  •    پذیرایی در طول همایش
  •    بهره گیری از امتیاز بازآموزی بر اساس آنچه در وبسایت کنگره اعلام خواهد شد.

ثبت نام در همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری

 

ثبت نام معمولی

ثبت نام با تاخیر

ثبت نام در محل

از 97/8/1 تا 97/12/1

از 97/12/2تا 98/2/1

از 98/2/2 تا زمان برگزاری

دامپزشکان

2.500.000 ریال

3.000.000 ریال

3.600.000 ریال

اعضای انجمن جراحی

1.500.000 ریال

1.800.000 ریال

2.500.000 ریال

 

همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری در روزهای چهارشنبه و  پنج شنبه 11 و 12 اردیبهشت 1398 برگزار می گردد و در صورت ثبت نام مستقل در این همایش از مزایای زیر بهره مند می شوید:

  •  امکان شرکت در تمامی سخنرانی های برگزار شده در همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری
  •    بسته هدایای همایش شامل دسترسی به کتابچه خلاصه مقالات (به شکل الکترونیک)
  •    نهار در روز برگزاری همایش
  •    پذیرایی در طول همایش