برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 اولتراسونوگرافی محوطه شکمی در حیوانات کوچک
1398-02-10 09:00-13:00
دانشکده دانپزشکی دانشگاه شهرکرد بدون محدودیت
2,000,000 ریال
2 دکتر ابوذر دهقان
2 تشخیص سن در اسب
1398-02-10 14:00-17:00
دانشکده دانپزشکی دانشگاه شهرکرد بدون محدودیت
2,000,000 ریال
0 دکتر علیرضا رعایت جهرمی
3 بیهوشی استنشاقی در اسب
1398-02-11 09:00-13:00
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد بدون محدودیت
2,000,000 ریال
0 دکتر ناصر وصال
4 اندوسکوپی در اسب
1398-02-11 09:00-13:00
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد بدون محدودیت
1,500,000 ریال
1 دکتر غلامعلی کجوری
5 جراجی قرنیه و آب مروارید در دام های کوچک
1398-02-11 14:00-17:00
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد بدون محدودیت
4,000,000 ریال
0 دکتر امین ابرکار
6 مایع درمانی در دامهای بزرگ
1398-02-12 09:00-13:00
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد بدون محدودیت
1,500,000 ریال
1 دکتر افشین جعفری دهکردی