حمایت مالی از برگزاری چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی ( 12-10 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران) و اولین همایش ملی آسایش و لنگش گاو شیری (12-11 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران)


پشتیبانی مالی و معنوی طلایی

- امکان بهره گیری از یک غرفه که اندازه های آن بعدا اعلام خواهد شد (غرفه در محل دانشگاه شهرکرد ساخته می شودو حداقل 24 متر مربع فضا خواهد داشت)

- امکانات غرفه از جمله برق، کانتر، میز و صندلی (دومیز با هشت صندلی)، امکانات بهره گیری از اینترنت، ثبت نام در همایش برای چهارنفر

- تامین اقامت چهار نفر در دو اتاق دو تخته در هتل پارسیان آزادی شهرکرد به مدت دو شب

- درج لوگو در سایت و همچنین کتابچه الکترونیک همایش

- امکان برگزاری سخنرانی در طول همایش برای معرفی محصول (یک سخنرانی نیم ساعته در بین برنامه های همایش)

قیمت 20000000 تومان

 

پشتیبانی مالی و معنوی نقره ای

- امکان بهره گیری از یک غرفه که اندازه های آن بعدا اعلام خواهد شد (غرفه در محل دانشگاه شهرکرد ساخته می شودو حداقل 15 متر مربع فضا خواهد داشت)

- امکانات غرفه از جمله برق، کانتر، میز و صندلی (یک میز با چهارصندلی)، امکانات بهره گیری از اینترنت، ثبت نام در همایش برای دونفر

- تامین اقامت دونفر در یک اتاق دو تخته در هتل پارسیان آزادی شهرکرد به مدت دو شب

- درج لوگو در سایت و همچنین کتابچه الکترونیک همایش

قیمت 14000000 تومان

 

خرید غرفه:

- امکان بهره گیری از یک غرفه که اندازه های آن بعدا اعلام خواهد شد (غرفه در محل دانشگاه شهرکرد ساخته می شودو حداقل 12متر مربع فضا در خواهد داشت)

- امکانات غرفه از جمله برق، کانتر، میز و صندلی (یک میز با چهارصندلی)، امکانات بهره گیری از اینترنت، نهار روزانه برای دو نفر

قیمت 5000000 تومان


لطفا در صورت تمایل به همکاری و حمایت از برگزاری همایش مبلغ ذکر شده را به حساب انجمن جراحی دامپزشکی ایران به شماره 126704089 نزد بانک تجارت شعبه کاوه تهران واریز فرموده و فیش مربوطه را جهت انجام امور بعدی به دبیرخانه انجمن به نشانی info.ivsa@gmail.com، secretariat@ivsa.ir، 05136579430 ارسال فرمایید.